อาหารสัตว์ หมู ไก่ชน

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การเลี้ยงสุกรขุน ให้ประสบณ์ความสำเร็จ

การเลี้ยงสุกรให้ประสบณ์ความสำเร็จ ต้นทุนต่ำ กำไรสูง 

องค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงมี 3 ประการที่สำคัญ ดังนี้
1. สุขภาพสัตว์
            ลูกสุกร และสุกรขุน จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค ในการเลี้ยงต้องดูแลสุขภาพดังนี้
            - ลูกสุกรทุกตัว ต้องได้รับการฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนอหิวาต์สุกร,  ถ่ายพยาธิภายนอกภายใน และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปอด เนื่องจากจะทำให้มีผลต่อการเจริญเติบโต
            - ลูกสุกรเมื่องนำมาลงขุน ต้องมีการเสริมวิตามิน เพื่อลดความเครียดอันเกิดจากการย้ายลงขุน
            - นำสุกรมาจากแหล่งที่มีการจัดการ ฉีดวัคซีนในแม่พันธุ์อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดต่อมาถึงลูกสุกร เช่น โรคโพรงจมูกอักเสบ พิษสุนัขบ้าเทียม โรคปากเท้าเปื่อย เป็นต้น


2. สิ่งแวดล้อม
          ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม "นิวทรีน่า" ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง จะเกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลให้การเลี้ยงสุกรมีต้นทุนที่ต่ำ ลดความสิ้นเปลืองอาหารและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง หากเกษตรกรมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสุกร ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่กล่าวถึงประกอบไปด้วย
           2.1 การทำม่านป้องกันลมโกรก
                ลูกสุกรเมื่อเิริ่มลงขุน จนถึงน้ำหนัก 50 กก. ต้องทำม่านป้องกันลมเพื่อป้องกันปัญหาโรคปอด และลูกหมูขี้ไหล เมื่อหมูมีน้ำหนัก 50 กก. ขึ้นไปจึงจะสามารถเปิดม่านได้
          2.2 พื้นคอกแห้ง ไม่เปียกชื้น
               ลูกสุกร เมื่ออยู่กับพื้นที่เปียกชื้น จะมีปัญหาด้านปอด สุขภาพไม่สมบูรณ์ วัสดุที่สามารถช่วยซับความชื้นและหาได้ง่ายตามท้องถิ่น เช่น ฟาง แกลบ ขี้เลื่อย ซึ่งวัสดุดังกล่าวเมื่อนำมาปนกับขี้ สามารถทำความสะอาดไ้่้้ด้ง่าย โดยกวาดออกและนำไปตากแดดให้แห้ง แล้วนำไปใส่ไร่นาและสวนผักได้
          2.3 ถังอาหาร
               - ถังหมุน ถังกลม จะต้องมีจำนวนเพียงพอต่อลูกสุกร
               - ความสูงของถังหมุน จะต้องมีความสูงในระดับปากของสุกร เพื่อให้สามารถกินอาหารได้
               - ปริมาณอาหารที่ใส่ในถังหมุน ถังกลม จะต้องทำให้ลูกสุกรสามารถใช้แรงหมุนถังเพื่อปล่อยอาหารได้ และลูกสุกรเมื่อแรกลงขุน ควรจะเทอาหารให้มีความสูงเพียง 1 ใน 3 ของความสูงของถังหมุน
               - กรณีเป็นรางอาหาร ความกว้างของรางอาหารต้องมีขนาดเท่ากับไหล่ของสุกร
          2.4 น้ำ น้ำที่ให้แบบจุ๊บน้ำ จำนวนของจุ๊บน้ำต้องมีอย่างน้อย 2 หัว / 1 คอก อัตราการไหลของน้ำต้องไม่ต่ำกว่า 1 ลิตร / นาที
          2.5 จำนวนสุกรต่อคอก  สูงสุดต้องไม่เกิน 20 ตัว / คอก
          2.6 ขนาดพื้นที่สุกรต่อตัว  ไม่ต่ำกว่า 1 - 1.6 ตารางเมตร / ตัว


3. โภชนาการอาหาร  การเลี้ยงสุกร จำเป็นต้องทำให้สุกรได้รับคุณค่าอาหารที่ครบถ้วน และตรงตามความต้องการของสุกรแต่ละระยะ "นิวทรีน่า" ได้ออกแบบโภชนาการอาหารให้เหมาะสมตามความต้องการของสุกรแลระยะ สิ่งที่นิวทรีน่าได้มอบคุณค่าทางโภชนาการแก่เกษตรการดังนี้
          3.1 การคำนวนตามโภชนาการที่สัตว์นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งแตกต่างจากการคำนวนสูตรโดยทั่วไป ทำให้เกษตรกรได้ต้นทุนที่ถูกที่สุด และใช้นิวทรีน่าได้คุ้มค่าต่อการลงทุน จะเห็นได้จากอาหารนิวทรีน่า ทำให้สุกรโตไว ใช้อาหารน้อยกว่า เมื่อสุกรถึงเวลาจับขาย
          3.2 การให้อาหารควรให้น้อยๆ แต่บ่อยครั้ง เพื่อให้อาหารมีความสด แต่อาหารต้องไม่ขาดราง เพราะจะทำให้ระบบน้ำย่อยสุกรผิดปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น